Finansai

Patikos fondas

Patikėjimo fondas naudojamas vyriausybinėje apskaitoje, kad būtų galima pranešti apie kitiems patikimą turtą. Kai finansinės ataskaitos yra parengtos patikos fondams, jos pateikiamos naudojant ekonominių išteklių vertinimo tikslą ir kaupimo principą. Reikalaujamos patikėjimo fondo finansinės ataskaitos yra šios:

  • Patikimosios grynosios pozicijos pareiškimas

  • Patikimosios grynosios pozicijos pokyčių ataskaita

Patikos fondų klasifikatoriuje yra šie fondai:

  • Agentūros lėšos. Naudojamas pranešti apie iš areštinės laikomus išteklius, kur gaunamos, laikinai investuojamos ir perduodamos kitoms šalims lėšos.

  • Investiciniai patikos fondai. Naudojamas pranešti apie išorinę investicinio fondo dalį, apie kurią praneša remianti vyriausybė.

  • Pensijų ir išmokų darbuotojams patikos fondai. Naudojamas pensijų planų, kitų išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikotarpiui, ir išmokų darbuotojams planų patikimam turtui laikyti.

  • Privačios paskirties patikos fondai. Naudojamas pranešti apie pasitikėjimo susitarimus, kai naudos gavėjai yra asmenys, privačios organizacijos ir kitos vyriausybės.