Finansai

Kapitalo prieaugio pajamingumas

Kapitalo prieaugio pajamingumas yra investicijos kainos padidėjimo procentas. Jis apskaičiuojamas kaip investicijos kainos padidėjimas, padalytas iš pradinės jos įsigijimo kainos. Pavyzdžiui, jei vertybinis popierius perkamas už 100 USD, o vėliau parduodamas už 125 USD, kapitalo prieaugio pajamingumas yra 25%. Jei investicijos kaina nukrenta žemiau jos pirkimo kainos, kapitalo prieaugio pajamingumo nėra.

Ši sąvoka neapima jokių gautų dividendų; jis pagrįstas tik investicijos kainos pokyčiais. Norėdami apskaičiuoti bendrą akcijų grąžą, investuotojas turi derinti kapitalo prieaugio ir dividendų pajamingumą.