Finansai

Įskaitymo sąskaita

Įskaityta sąskaita yra paskyra, kuri yra suporuota su kita paskyra ir kompensuoja ją. Kitoje sąskaitoje yra bendras likutis, o įskaitytoji sąskaita sumažina šį balansą, todėl susidaro grynasis likutis. Įskaitytų sąskaitų pavyzdžiai yra nuostolis dėl blogų skolų (suporuotas su gautinų sumų sąskaita) ir pasenusių atsargų rezervas (suporuotas su atsargų sąskaita). Įskaityta sąskaita taip pat žinoma kaip kontra.

Ši sąvoka taip pat naudojama bankininkystėje, kai įskaityta sąskaita yra banko sąskaita, kuri suporuojama su skolininko paskola nustatant sukauptų paskolos palūkanų sumą. Grynųjų pinigų likutis banko sąskaitoje sumažina negrąžintą paskolą iki grynojo paskolos balanso, kuriam paskui taikoma paskolos palūkanų norma.