Finansai

Tikras turtas

Nekilnojamasis turtas yra žemė ir kitas turtas, nuolat pritvirtintas prie žemės. Šis kitas turtas turi būti nuolat dedamas ant žemės arba po ja. Nekilnojamojo turto pavyzdžiai:

 • Pastatai

 • Kanalai

 • Pasėliai

 • Tvoros

 • Žemė

 • Kraštovaizdžio tvarkymas

 • Mašinos

 • Mineralai

 • Tvenkiniai

 • Geležinkelio bėgiai

 • Keliai

Visas kitas turtas priskiriamas asmeniniam turtui, kurį sudaro kilnojamasis turtas. Pavyzdžiui, namo baldai yra asmeninė nuosavybė, o namas yra nekilnojamasis turtas.

Panašios sąlygos

Nekilnojamasis turtas dar vadinamas nekilnojamuoju turtu.