Finansai

Reikšminga įtaka

Reikšminga įtaka yra galia dalyvauti priimant ūkio subjekto veiklos ir finansinės politikos sprendimus; tai nėra tos politikos kontrolė. Ši sąvoka naudojama tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose. Jei investuotojas turi ne mažiau kaip 20 procentų investuotojo balsavimo galios, laikoma, kad investuotojas turi didelę įtaką. Poveikio prielaidą galima pakeisti aiškiai parodžius priešingai.

Investuotojas gali neturėti reikšmingos įtakos, net turėdamas daugumą investuojamojo. Galima prarasti reikšmingą įtaką investicijų objektui net ir nepakeitus nuosavybės. Pavyzdžiui, investicijų objektas gali būti kontroliuojamas teismo, reguliavimo ar vyriausybės, arba reikšmingos įtakos praradimas gali būti sutartinio susitarimo rezultatas.

Paprastai bet kuris iš šių dalykų laikomas reikšmingos įtakos įrodymu:

  • Direktorių valdybos atstovavimas
  • Valdymo personalas keičiasi arba dalijasi
  • Esminės operacijos su investuotoju
  • Dalyvavimas formuojant politiką
  • Keitimasis technine informacija