Finansai

Teisės ir pareigos

Teisės ir pareigos yra pagrindinis teiginys, naudojamas rengiant finansinę atskaitomybę, nurodant, kad organizacija turi nuosavybės teisę į savo nurodytą turtą ir privalo sumokėti nurodytus įsipareigojimus. Pavyzdžiui, vadovybė tvirtina, kad ūkio subjektas turi nuosavybės teisę į ilgalaikį turtą, kuris apibendrintas kaip eilutė organizacijos balanse.