Finansai

Grupės normos apibrėžimas

Apibendrinimo norma yra taikymo norma, naudojama priskirti sąnaudų objekto pridėtines išlaidas sąnaudų grupėje. Jis apskaičiuojamas dalijant bendrą išlaidų sumą iš sąnaudų grupės iš tam baseinui priskirtų išlaidų veiksnių. Pavyzdžiui, gamyklos pridėtinių išlaidų grupėje yra 100 000 USD gamyklos pridėtinių išlaidų. Šios išlaidos priskiriamos pagamintiems vienetams pagal kiekvieno įrenginio sunaudotą mašinos laiką. Gamykloje yra 10 000 valandų praktinių mašinų valandų, todėl baseino norma apskaičiuojama taip:

100 000 USD Gamyklos pridėtinių sąnaudų baseinas ÷ 10 000 Valandos mašinos valandos

= 10 USD baseino norma už valandą sunaudoto laiko