Finansai

Pinigus kuriantis vienetas

Pinigus kuriantis vienetas yra mažiausia turto grupė, kuri savarankiškai generuoja pinigų srautus ir kurios pinigų srautai iš esmės nepriklauso nuo kito turto sukuriamų pinigų srautų. Ši sąvoka naudojama tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose nustatant turto vertės sumažėjimą. Jei nebūtų pinigų generuojančio vieneto koncepcijos, būtų labai sunku nustatyti pinigų srautus, susijusius su individualiu turtu vertės sumažėjimo analizei atlikti.