Finansai

Grynųjų pinigų išmokėjimo žurnalas

Grynųjų pinigų išmokėjimo žurnalas yra išsamus verslo mokėjimų grynaisiais įrašas. Žurnale nurodoma, kada atliekami čekiai ir kitos rūšies mokėjimai, taip pat nurodomos sumokėtos sumos, gavėjų vardai ir sąskaitos. Šis žurnalas yra geras šaltinis, leidžiantis išsiaiškinti individualių mokėjimų ypatumus. Grynųjų pinigų išmokėjimo žurnale esanti informacija periodiškai apibendrinama ir persiunčiama į didžiąją knygą.