Finansai

Mintzbergo vadovo vaidmenys

Mintzbergo vadovo vaidmenys yra pagrįsti koncepcija, kad vadovai užsiima tarpasmeniniais, informaciniais ir sprendimų vaidmenimis. Tarpasmeniniai vaidmenys apima tai, kad jie yra savo grupės figūra (įkvėpimo šaltinis), veikia kaip jų lyderis ir dalyvauja ryšių palaikymo tarp grupės ir kitų grupių veikloje. Informaciniai vaidmenys apima išorinės informacijos srauto stebėjimą, siekiant sužinoti, kurie elementai yra susiję su grupe, grupės būklės stebėjimą ir tos informacijos platinimą, taip pat kontroliuojant siunčiamos informacijos srautą kaip grupės atstovas. Galiausiai sprendžiant vaidmenis reikia paskirstyti išteklius, dalyvauti derybose grupės vardu, sutvarkyti trikdžius, spręsti problemas ir generuoti naujas idėjas.

Aukščiausiu įmanomu lygiu Mintzbergas teigė, kad veiksmingas vadovas yra tas, kuris viską padaro. Vadovas galėtų imtis veiksmų tiesiogiai, pavyzdžiui, valdydamas projektus ar derėdamasis dėl sutarčių. Netiesioginis požiūris būtų valdyti tuos, kurie imasi veiksmų, pavyzdžiui, naudodamiesi savo vaidmens vaidmeniu įkvėpti kitus veikti. Ir pagaliau vadovas gali netiesiogiai sukelti veiksmus organizuodamas ir pateikdamas informaciją, įtikinančią kitus imtis veiksmų. Apibendrinant galima pasakyti, kad bet kuria iš kelių galimų priemonių vadovas skatina verslą į priekį.