Finansai

Antrasis parašas

Antrasis parašas yra papildomas parašas, kurio reikia, kol teisinis dokumentas bus laikomas galiojančiu. Antriniai parašai naudojami siekiant suteikti papildomą kontrolės lygį susitarimams, galintiems prarasti didelę pinigų sumą.

Šis papildomas parašas naudojamas nurodyti, kad kažkas patikrino pirminio, ant dokumento, parašo tikrumą. Antrasis parašas naudojamas nurodyti, kad pagrindinis pasirašytojas iš tikrųjų patvirtino dokumento turinį ir sutinka su jo nuostatomis.

Daugialypiuose dokumentuose, ypač susijusiuose su pagrindinio turto perdavimu, pavyzdžiui, hipotekos ir pinigų perlaidų, reikalingi priešpriešiniai parašai. Jie taip pat reikalingi tam tikruose darbo dokumentuose ir draudimo sutartyse.