Finansai

Tolimojo biudžeto

Tolimojo laikotarpio biudžetas yra finansinis planas, kuris tęsiasi ne vienerius metus į ateitį. Šios rūšies biudžetas paprastai apima penkerių metų laikotarpį ir yra orientuotas į strateginę verslo kryptį. Šis biudžetas orientuotas į šias sritis:

  • Naujo produkto planavimas
  • Kapitalinės investicijos
  • Įsigijimai
  • Rizikos valdymas

Kadangi pasikeitus konkurencijos lygiui ir verslo ciklui sunku planuoti tokį ateitį, tolimojo laikotarpio biudžete paprastai didžioji dalis metiniame biudžete esančios informacijos sujungiama į mažesnį eilučių skaičių.