Finansai

Grynasis nuostolis

Grynieji nuostoliai yra išlaidų perviršis, palyginti su pajamomis. Į šį skaičiavimą įtraukiamos visos išlaidos, įskaitant pajamų mokesčių poveikį. Pavyzdžiui, pajamos iš 900 000 USD ir išlaidos 1 000 000 USD duoda grynųjų nuostolių 100 000 USD.

Grynieji nuostoliai paprastai patiriami, kai verslas tik pradedamas; šioje situacijoje turi būti patirtos išlaidos verslui valdyti ir naujiems produktams kurti, tuo tarpu pardavimų gali būti nedaug. Tačiau per tam tikrą laikotarpį verslas turi pašalinti savo grynuosius nuostolius arba rizikuoti panaudoti savo grynųjų pinigų atsargas ir išeiti iš verslo.

Grynųjų nuostolių sąvoka yra naudinga nustatant mokėtinų pajamų mokesčių sumą, nes vieno laikotarpio grynasis nuostolis gali būti panaudotas kito laikotarpio apmokestinamosioms pajamoms kompensuoti, dėl ko sumažėja pajamų mokesčio įsipareigojimas.

Grynasis nuostolis rodomas pelno (nuostolio) ataskaitos apačioje, po visų eilučių, susijusių su pajamomis ir sąnaudomis.