Finansai

Netiesioginės išlaidos

Netiesioginės išlaidos yra išlaidos, naudojamos vykdant kelias veiklas, todėl jų negalima priskirti konkretiems išlaidų objektams. Išlaidų objektų pavyzdžiai yra produktai, paslaugos, geografiniai regionai, platinimo kanalai ir klientai. Vietoj to, norint valdyti verslą, reikalingos netiesioginės išlaidos. Naudinga nustatyti netiesiogines išlaidas, kad jas būtų galima pašalinti iš trumpalaikių kainų sprendimų, kai vadovybė nori nustatyti kainas, viršijančias kintamąsias produktų sąnaudas. Netiesioginės išlaidos iš esmės nesiskiria pagal tam tikras gamybos apimtis ar kitus veiklos rodiklius, todėl laikomos pastoviomis sąnaudomis. Netiesioginių išlaidų pavyzdžiai:

  • Apskaitos ir teisinės išlaidos

  • Administraciniai atlyginimai

  • Biuro išlaidos

  • Nuoma

  • Apsaugos išlaidos

  • Telefono išlaidos

  • Komunalinės paslaugos

Panašios sąlygos

Netiesioginės išlaidos, patirtos vykdant gamybos operacijas, yra žinomos kaip gamybos pridėtinės išlaidos, o netiesioginės išlaidos, patirtos bendrojoje ir administracinėje srityje, vadinamos administracinėmis pridėtinėmis sąnaudomis.