Finansai

Neapibrėžtas svarstymas

Neapibrėžtas atlygis yra įsigyjančio ūkio subjekto pareiga perduoti papildomą turtą ar nuosavybės dalis buvusiems įsigyjamo ūkio savininkams. Šio atlygio suma gali būti reikšminga, priklausomai nuo tolesnio įsigyjamo asmens veiklos.

Sąlygos, pagal kurias šis atlygis bus apskaičiuotas ir sumokėtas, yra įsigijimo sutarties dalis. Atlygis bus mokamas tik įvykus tam tikriems būsimiems įvykiams arba įvykdžius sąlygas. Sumokėto neapibrėžto atlygio suma apskaitoma tikrąja verte įsigyjančio ūkio subjekto apskaitos dokumentuose.