Finansai

Integruotas auditas

Integruotas auditas apima kliento finansinių ataskaitų išorės auditoriaus auditą ir jo finansinės atskaitomybės kontrolės sistemą. Integruotas auditas greičiausiai apims išsamų kontrolės, susijusios su įmonės sandorių apdorojimo sistemomis, patikrinimą. Didesnėms valstybinėms įmonėms reikalingas integruotas auditas. Neįprastas šio tipo auditas apima kliento vidaus kontrolę. Kontrolės auditas yra reikalavimas, nustatytas Sarbaneso-Oxley įstatymo 404 straipsnyje. Gaires, kaip turi būti atliekamas kontrolės auditas, išleidžia Viešosios įmonės apskaitos priežiūros taryba (PCAOB). Auditorius turi pateikti nuomonę apie kliento vidaus finansinės atskaitomybės kontrolės veiksmingumą.

Mažesnėms valstybinėms įmonėms ar privačioms įmonėms nereikia mokėti už integruotą auditą; vietoj to jie dažniausiai nori mokėti tik už savo finansinių ataskaitų auditą. Tačiau jei įmonė numato parduoti pirkėjui, ji gali sumokėti už integruotą auditą; švari auditoriaus nuomonė gali padidinti bendrovės pardavimo kainą, nes tai reiškia stiprios kontrolės sistemos buvimą.