Finansai

Esminio iškraipymo apibrėžimas

Esminis iškraipymas yra pakankamai neteisinga finansinėse ataskaitose pateikta informacija, kad ji gali paveikti tų pareiškimų pasikliaujančio asmens ekonominius sprendimus. Pvz., Reikšmingas neteisingas pajamų pateikimas gali paskatinti sprendimą pirkti bendrovės akcijas ir sukelti nuostolių investuotojui, kai vėliau iškraipomas iškraipymas ir sumažėja akcijų kaina.

Kai auditorius nustato reikšmingą iškraipymą, o vadovybė jo neištaiso, auditorius turėtų įvertinti iškraipymo poveikį finansinėms ataskaitoms ir nuspręsti, ar būtina pakeisti jo ar jos audito nuomonę.