Finansai

Skirtumas tarp akcijų ir akcijų

Įgaliotos akcijos yra akcijų, kurias korporacijai leidžiama išleisti, skaičius, o neapmokėtos akcijos jau išleistos. Taigi apyvartoje esančių akcijų skaičius visada yra lygus arba mažesnis už įgaliotų akcijų skaičių. Įgaliotų akcijų skaičius iš pradžių nustatomas bendrovės įstatuose. Akcininkai gali bet kada padidinti akcijų skaičių akcininkų susirinkime, jei akcininkų dauguma balsuoja už pakeitimą. Įgaliotų akcijų skaičius gali būti žymiai didesnis už neapmokėtų akcijų skaičių, kad organizacija galėtų lanksčiai parduoti daugiau akcijų bet kuriuo metu, atsižvelgdama į savo finansinius poreikius.

Kelios veiklos gali padidinti neapmokėtų akcijų skaičių. Pavyzdžiui, akcijos gali būti išleidžiamos per privatų platinimą, pirminį viešą akcijų siūlymą, antrinį aukcioną, kaip akcijų mokėjimą arba kai kas nors vykdo orderį ar pasirinkimo sandorį. Laisvų akcijų skaičius mažėja, kai įmonė perka akcijas (kurios vėliau vadinamos nuosavomis akcijomis).