Finansai

Siuntėjo ir gavėjo skirtumas

Siuntimo procesas apima prekių siuntimą iš siuntėjo gavėjui. Gavėjui pavesta parduoti prekes nepriklausomai trečiajai šaliai. Kol įvyksta galutinis pardavimas, siuntėjas toliau išlaiko prekių nuosavybės teisę. Pavyzdžiui, menininkas turi susitarimą su galerija parduoti savo paveikslus. Menininkas yra siuntėjas, o galerija - gavėjas. Kai galerija parduoda paveikslą, dailininko nuosavybė perduodama paveikslo pirkėjui. Pirkėjas moka galerijai už paveikslą, galerija išskaičiuoja komisinį atlyginimą, o likusią sumą persiunčia dailininkui. Tai lemia šiuos dviejų subjektų skirtumus:

  • Siuntimo dokumentai. Siuntėjas yra siuntėjas, o gavėjas - gavėjas.

  • Nuosavybė. Siuntėjas yra pirminis prekių savininkas, o gavėjas gali būti tiesiog agentas, faktiškai neperimdamas prekių nuosavybės teisės. Tai reiškia, kad siuntėjas savo knygose veda išsiųsto inventoriaus apskaitą, kol prekės galiausiai bus parduotos trečiajai šaliai.

  • Apmokėjimas. Siuntėjas išlaiko nuosavybės teisę į prekes tol, kol iš gavėjo gauna apmokėjimą.