Finansai

Turto ir nuosavo kapitalo santykis

Turto ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės turto dalį, kurią finansavo akcininkai. Šio rodiklio atvirkštinė dalis rodo turto, kuris buvo finansuojamas skolomis, dalį. Pavyzdžiui, įmonė turi 1 000 000 USD turto ir 100 000 USD nuosavo kapitalo, o tai reiškia, kad tik 10% turto buvo finansuojama nuosavu kapitalu, o didžiulė 90% buvo finansuojama skolomis.

Mažas santykis rodo, kad verslas buvo finansuojamas konservatyviai, turint didelę investuotojų dalį ir turint nedidelę skolą. Mažas santykis turėtų būti tikslas, kai pinigų srautai yra labai kintantys, nes šioje situacijoje yra gana sunku sumokėti skolas. Didesnis koeficientas yra priimtinas, kai įmonė turi ilgą nuolatinių pinigų srautų istoriją ir tikimasi, kad šie pinigų srautai tęsis ir ateityje.

Didelis turto ir nuosavo kapitalo santykis gali reikšti, kad verslas nebegali gauti papildomo skolų finansavimo, nes kreditoriai vargu ar suteiks papildomų kreditų tokioje padėtyje esančiai organizacijai. Be to, jei verslo santykis yra didelis, jis yra labiau linkęs į kainų išpuolius iš konkurentų, nes jis turi išlaikyti aukštas kainas, kad gautų pinigų srautus savo skolai apmokėti.