Finansai

Paslaugų pajamos

Paslaugų pajamos - tai verslo ataskaitos, susijusios su klientams teikiamomis paslaugomis. Šios pajamos paprastai jau buvo apmokestintos, tačiau jos gali būti pripažintos net ir neapmokestintos, jei tik pajamos buvo uždirbtos. Šios pajamos gali būti sujungtos į atskirą eilutės straipsnį, kuris rodomas šalia pelno (nuostolio) ataskaitos viršaus.

Paslaugų pajamos neapima pajamų iš prekių siuntimo, taip pat neapima pajamų iš palūkanų.