Finansai

Švari nuomonė

Švari nuomonė yra nekvalifikuota auditoriaus išvada dėl ūkio subjekto finansinių ataskaitų. Tokia ataskaita rodo auditoriaus įsitikinimą, kad ūkio subjekto finansinėse ataskaitose teisingai pateikiami jo finansiniai rezultatai, finansinė padėtis ir pinigų srautai. Kai auditorius nemano, kad taip yra, pateikiama kvalifikuota nuomonė, neigiama nuomonė ar nuomonės atsisakymas. Investicinė bendruomenė ir skolintojai paprastai nori investuoti lėšas tik į verslą, kuriam buvo suteikta švari nuomonė.