Finansai

Termino vertė

Termino vertė yra suma, mokėtina ir mokėtina finansinio įsipareigojimo turėtojui nuo prievolės termino datos. Šis terminas paprastai reiškia likusį pagrindinį paskolos ar obligacijos likutį. Vertybinių popierių atveju termino vertė yra tokia pati kaip nominalioji vertė.