Finansai

Sutrumpintas balansas

Sutrumpintas balansas yra finansinės būklės pokyčių ataskaita, pateikiama labai apibendrinta forma. Ši pateikimo forma gali būti naudojama kartu su visu sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkiniu, kai ketinama pateikti tik svarbiausius ūkio subjekto turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo elementus.