Finansai

Pogrindininkas

Pogrupis yra didžioji knyga, kurioje yra visas išsamus operacijų pogrupis. Visa operacija požeminiame žurnale kaupiama į didžiąją knygą. Pavyzdžiui, požeminiame žurnale gali būti visos gautinos, mokėtinos ar ilgalaikio turto operacijos. Priklausomai nuo paaukštintojo tipo, jame gali būti informacijos apie operacijų datas, aprašymus ir sąskaitas, sumokėtas ar gautas sumas. Santraukos lygio įrašas periodiškai įrašomas į didžiąją knygą. Jei kas nors tyrinėja informaciją, esančią sąskaitoje, kurioje yra šis apibendrintas informacijos lygis, jis arba ji turi prisijungti prie antrininko, kad peržiūrėtų konkrečios operacijos informaciją.

Vykdydami savo metų pabaigos audito procedūras, auditoriai gali atsekti sandorius nuo požeminio žurnalo iki pagrindinės knygos, o vėliau - nuo finansinių ataskaitų, siekdami užtikrinti, kad sandoriai būtų tinkamai registruojami apskaitos sistemoje.

Apskaitos programinės įrangos pakete pogrupis yra duomenų bazė, o ne rankiniu būdu tvarkoma knyga.

Panašios sąlygos

Pogrupis taip pat žinomas kaip antrinė įmonė.