Finansai

Nuosavo kapitalo palūkanos

Nuosavas kapitalas yra verslo akcininko nuosavybės dalis. Pavyzdžiui, turint 15% kapitalo dalį įmonėje, akcininkas valdo 15% verslo. Nuosavo kapitalo dalis nebūtinai reiškia, kad akcininkas turi teisę į proporcingą pajamų, kurias sukuria investicijų objektas, dalį. Tik tuo atveju, jei verslas generuoja teigiamą pinigų srautą, jis gali skirti dividendus savo akcininkams. Tačiau jei verslas galiausiai bus parduotas ar likviduotas, akcininkui bus sumokėta proporcinga likusių palūkanų dalis, likusi po to, kai bus patenkinti visi kreditorių reikalavimai.

51% ar didesnė nuosavybės dalis suteikia akcininkams galimybę balsuoti valdant investuojamą asmenį; priešingu atveju laikoma, kad akcininkas turi mažumos akcijų.