Finansai

Tvarkaraštis

Tvarkaraštis yra patvirtinamasis dokumentas, kuriame pateikiama papildoma informacija arba pagrindiniame dokumente nurodytos informacijos įrodymas. Versle reikalingi tvarkaraščiai, kad būtų pateikti pagrindinėje knygoje nurodyti galutiniai likučiai, taip pat pateikiama papildoma informacija apie sutartis. Tvarkaraščių pavyzdžiai:

  • Pensininkų įsiskolinimų sąrašas

  • Senyvų gautinų sumų sąrašas

  • Viso ilgalaikio turto ir su juo susijusio sukaupto nusidėvėjimo detalizavimas

  • Visų atsargų ir su jomis susijusių išlaidų detalizavimas

Tvarkaraštis taip pat yra projekto grafikas. Pavyzdžiui, tvarkaraštis parodo, kokių darbų reikia statybų projektui užbaigti, kartu su užduočių užduotimis, numatoma užduočių trukme ir pasiektais etapais.