Finansai

Normalus pajėgumas

Įprastas pajėgumas yra gamybos apimties kiekis, kurio galima pagrįstai tikėtis per ilgą laiką. Įprastoje talpoje atsižvelgiama į prastovas, susijusias su periodinės priežiūros veikla, įgulos problemomis ir pan. Planuojant planuojamą pasiekti produkcijos kiekį, reikia naudoti ne teorinį pajėgumų lygį, o įprastus pajėgumus, nes tikimybė pasiekti normalų pajėgumą yra gana didelė. Normalus pajėgumų lygis laikui bėgant gali mažėti senstant gamybos įrangai, nes įrangai reikia daugiau priežiūros.