Finansai

Nebalansiniai įsipareigojimai

Nebalansinis įsipareigojimas yra verslo įsipareigojimas, kurio finansinės atskaitomybės pagrinde neprivaloma apskaitos reikalavimo apie tai pranešti. Šie įsipareigojimai paprastai nėra tvirti įsipareigojimai, tačiau ateityje juos gali tekti atsiskaityti atskaitingam subjektui. Šių įsipareigojimų pavyzdžiai yra garantijos ir ieškiniai, kurie dar nėra išspręsti. Nors šie įsipareigojimai gali būti nepateikti balanse, jie vis tiek gali būti aprašyti atskleistame dokumente, pateikiamame kartu su visu finansinių ataskaitų rinkiniu.

Įmonės kartais struktūrizuoja įsipareigojimus, kad jų nebūtų nurodyta balanse. Tai darydami jie gali pranešti apie finansinę struktūrą, kuri atrodo finansiškai sveikesnė ir likvidesnė, nei yra iš tikrųjų.