Finansai

Paskolos dividendai

Nesumokėtas dividendas yra dividendų mokėjimas, susietas su kaupiamosiomis privilegijuotomis akcijomis, kurios nebuvo sumokėtos iki numatytos datos. Šiems dividendams direktorių taryba nepatvirtino, nes išleidžiantis subjektas neturi pakankamai pinigų sumokėti. Vietoj to, šios nesumokėtos sumos yra nurodytos išnašose, pateikiamose prie finansinių ataskaitų.

Delspinigiai gali būti susikaupę per kelias paskesnes mokėjimo datas, jei verslo finansinė padėtis neleidžia atlikti šių mokėjimų. Jei padėtis kada nors pagerės, direktorių valdyba įgalins išmokėti dalį šių dividendų arba visus šiuos dividendus. Gavus leidimą, šie dividendai išleidžiamo ūkio subjekto balanse atsiranda kaip trumpalaikis įsipareigojimas.

Kai bus sumokėta, paskolinti dividendai atiteks dabartiniam susijusių privilegijuotų akcijų turėtojui. Asmeniui ar subjektui, laikiusiam atsargas tuo metu, kai buvo įsiskolinimų, nemokama.

Bet kokie įsiskolinę delspinigiai kelia rūpestį paprastiems akcininkams, nes jie negali gauti jokių dividendų tol, kol privilegijuotiems akcininkams yra sumokėta visa delspinigių suma.