Finansai

Sąnaudų veiksnys

Sąnaudų veiksnys lemia veiklos kainos pokytį. Sąvoka dažniausiai naudojama priskirti pridėtines išlaidas pagamintų vienetų skaičiui. Jis taip pat gali būti naudojamas atliekant veiklos sąnaudų analizę, siekiant nustatyti pridėtinių išlaidų priežastis, kurios gali būti naudojamos pridėtinėms išlaidoms sumažinti. Kainos veiksnių pavyzdžiai yra šie:

  • Tiesioginės darbo valandos

  • Klientų kontaktų skaičius

  • Išleistų inžinerinių pakeitimų nurodymų skaičius

  • Naudotų mašinų valandų skaičius

  • Produktų grąžinimo iš klientų skaičius

Jei verslui rūpi tik laikytis minimalių apskaitos reikalavimų paskirstant pridėtines išlaidas pagamintoms prekėms, turėtų būti naudojamas tik vienas sąnaudų veiksnys.