Finansai

Ar prekės yra trumpalaikis turtas?

Kai prekės įsigyjamos, jos paprastai apmokestinamos sąnaudomis. Taip yra todėl, kad jų kaina yra tokia maža, kad neverta dėti pastangų, kad ilgesnį laiką būtų galima juos stebėti kaip turtą. Jei nusprendžiama sekti tiekimus kaip turtą, jie paprastai priskiriami trumpalaikiam turtui. Kad būtų galima priskirti trumpalaikiam turtui, reikia pagrįstai tikėtis, kad atsargos bus panaudotos per ateinančius 12 mėnesių. Jei ne, tada prekės klasifikuojamos kaip ilgalaikis turtas. Kai prekės klasifikuojamos kaip turtas, jos paprastai įtraukiamos į atskirą atsargų atsargų sąskaitą, kuri tada laikoma atsargų sąskaitų grupės dalimi. Jei taip, atsargos atsiranda balanso eilutėje „atsargos“.