Finansai

Išimties ataskaita

Išimties ataskaita yra dokumentas, kuriame nurodomi atvejai, kai faktiniai rezultatai labai nukrypo nuo lūkesčių, paprastai neigiama linkme. Ataskaitos tikslas yra sutelkti vadovybės dėmesį tik toms sritims, kurioms reikia skubių veiksmų. Pavyzdžiui, išimties ataskaitoje galima nurodyti tuos atvejus, kai išlaidos buvo didesnės už biudžetą arba kai gamybos lygis buvo mažesnis nei gamybos planas.