Finansai

Papildomos išmokos dydis

Vienkartinė išmokų norma yra išmokėtų išmokų ir darbuotojui mokamo atlyginimo dalis. Norma apskaičiuojama susumavus visų išmokų metines išlaidas ir sumokėtus darbo užmokesčio mokesčius bei padalijant iš sumokėto metinio darbo užmokesčio. Pavyzdžiui, jei bendra išmokėta išmoka būtų 25 000 USD, o mokamas darbo užmokestis - 100 000 USD, tai pašalinės pašalpos dydis būtų 25%.

Išmokų, kurios būtų įtrauktos į šio skaičiavimo skaitiklį, pavyzdžiai:

  • Neįgalumo draudimas

  • Medicare mokesčio dalis darbdaviams

  • Darbdavių socialinio draudimo mokesčio dalis

  • Sveikatos draudimas

  • Gyvybės draudimas

  • Pensijų plano įmokos

  • Nedarbo draudimas

  • Darbuotojų kompensacijų draudimas

Kraštinės išmokos dydis gali būti naudojamas tiriant visas darbo jėgos sąnaudas, ypač nustatant, ar perduoti darbą perleisti, ar pakeisti įmonės vietą.