Finansai

Darbo užmokesčio išlaidos

Darbo užmokesčio išlaidos yra atlyginimų ir atlyginimų suma, mokama darbuotojams mainais už paslaugas, kurias jie teikia verslui. Taip pat galima manyti, kad terminas apima visų susijusių darbo užmokesčio mokesčių, pavyzdžiui, darbdavio suderintų mokėjimų už „Medicare“ ir socialinę apsaugą, išlaidas.

Grynųjų pinigų įmonėje darbo užmokesčio išlaidos yra pinigai, sumokėti per ataskaitinį laikotarpį už atlyginimus. Kaupimo principu veikiančioje įmonėje darbo užmokesčio išlaidos yra darbuotojų uždirbtų atlyginimų ir darbo užmokesčio suma per laikotarpį, neatsižvelgiant į tai, ar šios sumos buvo sumokėtos per tą laikotarpį.

Darbo užmokesčio išlaidos gali būti didžiausios įmonės patirtos išlaidos, ypač kai tai yra paslaugų pramonėje, kurioje pajamos yra tiesiogiai susijusios su dirbtomis valandomis. Ir atvirkščiai, darbo užmokesčio sąnaudos gali būti daug mažesnė visų verslo, kuriai reikalingas ilgalaikis turtas, pavyzdžiui, naftos perdirbimo įmonės, visų išlaidų dalis.