Finansai

Dabartinės anuiteto vertės formulė

Dabartinė mokėtino anuiteto vertė naudojama apskaičiuojant grynųjų mokėjimų, kurie turėtų būti atlikti iš anksto nustatytomis ateities datomis ir iš anksto nustatytomis sumomis, einamąją vertę. Paprastai apskaičiuojama, ar turėtumėte mokėti vienkartinę išmoką dabar, ar ateityje gauti mokėjimų grynaisiais pinigais seriją (kaip gali būti siūloma laimėjus loterijoje).

Dabartinė vertė apskaičiuojama taikant diskonto normą, kuri apytiksliai prilygsta dabartinei investicijos grąžos normai. Kuo didesnė diskonto norma, tuo mažesnė bus dabartinė anuiteto vertė. Priešingai, maža diskonto norma prilygsta didesnei anuiteto dabartinei vertei.

Formulė apskaičiuoti mokėtinos anuiteto dabartinę vertę (kai mokėjimai atliekami Eurostate) pradžios laikotarpio) yra:

P = (PMT [(1 - (1 / (1 + r) n)) / r]) x (1 + r)

Kur:

P = dabartinė anuiteto srauto, mokėtino ateityje, vertė

PMT = kiekvieno anuiteto mokėjimo suma

r = palūkanų norma

n = laikotarpių, per kuriuos atliekami mokėjimai, skaičius

Tai yra ta pati formulė kaip ir įprasto anuiteto dabartinei vertei (kai mokėjimai atliekami per galas laikotarpio), išskyrus tai, kad dešinėje dešinėje formulės pusėje pridedamas papildomas mokėjimas; tai paaiškina tai, kad kiekvienas mokėjimas iš esmės įvyksta vienu laikotarpiu anksčiau nei pagal įprastą anuiteto modelį.

Pavyzdžiui, „ABC International“ kiekvienų metų pradžioje per ateinančius aštuonerius metus moka trečiajai šaliai 100 000 USD mainais už teises į pagrindinį patentą. Ką kainuotų ABC, jei ji nedelsdama sumokėtų visą sumą, laikydama 5% palūkanų normą? Skaičiuojama taip:

P = (100 000 USD [(1 - (1 / (1 + .05) 8)) / .05]) x (1 + .05)

P = 678 637 USD

Veiksnys, naudojamas dabartinei anuiteto vertei, gali būti gaunamas iš standartinės dabartinės vertės veiksnių lentelės, kurioje taikomi veiksniai pateikiami matricoje pagal laikotarpius ir palūkanų normą. Norėdami gauti didesnį tikslumą, galite naudoti ankstesnę formulę elektroninėje skaičiuoklėje.