Finansai

Spektaklio reikšmingumas

Veiklos reikšmingumas yra suma, mažesnė už bendrą reikšmingumo lygį, ir yra sumažinama siekiant atsižvelgti į riziką, kad gali būti keletas mažesnių klaidų ar praleidimų, kurių auditorius nenustatė. Šie mažesni elementai gali būti reikšmingi sudedant, todėl jų reikšmingumo lygis yra nustatytas. Taigi veiklos reikšmingumas sumažina tikimybę, kad bendra nepataisytų ir nepastebėtų iškraipymų suma viršys visos finansinės atskaitomybės reikšmingumo lygį. Pasirinktas veiklos reikšmingumo lygis yra profesionalaus sprendimo dalykas, ir tam įtakos turi auditoriaus supratimas apie klientą, įskaitant iškraipymų rūšis ir sumas, nustatytas ankstesnių kliento auditų metu; šie dalykai turi įtakos auditoriaus lūkesčiams dėl iškraipymų, kurie gali būti dabartiniu laikotarpiu. Veiklos reikšmingumo lygį skirtingoms sąskaitoms galima nustatyti skirtingais lygiais.

Tai turi tiesioginės įtakos imties dydžiui, nes dėl labai sumažinto veiklos reikšmingumo lygio reikės žymiai didesnių imčių, kad būtų sumažinta imties priėmimo rizika, kai susijusioje populiacijoje iš tikrųjų yra reikšmingas iškraipymas.