Finansai

Vidutinis veiklos turtas

Vidutinis eksploatacinis turtas reiškia įprastą turto, reikalingo vykdant verslo operacijas, sumą. Šį skaičių galima įtraukti į pagrindinio turto santykį, kuris lygina šio turto dalį su visa įmonės turimo turto suma. Didelis santykis rodo, kad įmonės vadovybė tinkamai naudojasi savo turtu.

Apskaičiuojant vidutinį veiklos turtą paprastai įskaičiuojamas turtas: pinigai, išankstinio apmokėjimo išlaidos, gautinos sumos, atsargos ir ilgalaikis turtas. Norėdami sužinoti vidurkį, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Apibendrinkite šių sąskaitų likučius praėjusio laikotarpio pabaigoje.

  2. Apibendrinkite šių sąskaitų likučius einamojo laikotarpio pabaigoje.

  3. Sudėkite dvi sumas ir padalykite iš dviejų.

Vidutinį veiklos turto skaičių taip pat galima palyginti su metiniais pardavimais pagal tendencijas. Ši informacija atskleidžia, ar verslas tampa labiau ar mažiau efektyvus naudodamas turtą pardavimams generuoti.