Finansai

Sukauptas deficitas

Sukauptas deficitas yra neigiamas nepaskirstyto pelno balansas. Šis deficitas susidaro, kai bendra patirtų nuostolių ir išmokėtų dividendų suma viršija bendrą pelno sumą. Sukauptas deficitas rodo, kad įmonė nėra finansiškai stabili, nes tam reikia papildomo finansavimo. Tačiau tai gali būti ne pradedančiųjų verslo atveju, kai tikimasi didelių pradinių nuostolių prieš pradedant pardavimus.

Pavyzdžiui, organizacija uždirba 100 000 USD pelno, išmoka 25 000 USD dividendų ir tada patiria 150 000 USD nuostolių. Jo sukauptas deficitas apskaičiuojamas taip:

100 000 USD pelnas - 25 000 USD dividendai - 150 000 USD = 75 000 USD sukauptas deficitas