Finansai

Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas yra turtas, kuris turi būti parduotas, konvertuotas į pinigus arba likviduotas, kad būtų galima sumokėti už įsipareigojimus per vienerius metus. Retais atvejais, kai verslo veiklos ciklas yra ilgesnis nei vieneri metai (pvz., Medienos pramonėje), taikomas laikotarpis yra verslo, o ne vieneri metai. Veikimo ciklas yra laikotarpis nuo medžiagų įsigijimo gamybai ar perpardavimo iki momento, kai iš klientų gaunami grynieji pinigai už tas medžiagas ar produktus, iš kurių jos gautos. Visi šie dalykai paprastai laikomi trumpalaikiu turtu:

  • Grynieji pinigai

  • Apyvartiniai vertybiniai popieriai

  • Prekybos gautinos sumos

  • Darbuotojų gautinos sumos

  • Iš anksto apmokėtos išlaidos (pvz., Iš anksto sumokėta nuoma ar išankstinis draudimas)

  • Visų rūšių atsargos (žaliavos, nebaigti gaminiai ir gatavos prekės)

Jei tikimasi, kad iš anksto apmokėtos išlaidos nebus apmokestintos per vienerius metus, jos turi būti priskiriamos ilgalaikiam turtui. Vėliau, kai tikimasi, kad per vienerius metus jie bus padengti išlaidomis, jie tuo metu bus perklasifikuojami kaip trumpalaikis turtas.

Panašios sąlygos

Trumpalaikis turtas yra tas pats, kas atrumpalaikis turtas.