Finansai

Ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis yra laikotarpis, apimamas finansinių ataskaitų rinkinio. Ataskaitinis laikotarpis paprastai būna mėnuo, ketvirtis arba metai. Organizacijos kiekvienais metais naudoja tuos pačius ataskaitinius laikotarpius, kad jų finansines ataskaitas būtų galima palyginti su ankstesnių metų ataskaitomis.

Ataskaitinis laikotarpis nurodytas finansinės ataskaitos antraštėje. Pavyzdžiui, pelno (nuostolių) ataskaitos antraštėje gali būti parašyta „už mėnesį, pasibaigusį 20X1 m. Birželio 30 d.“, O balanso antraštėje gali būti „nuo 20X1 m. Birželio 30 d.“.

Retais atvejais ataskaitinis laikotarpis gali būti sutrumpintas, pavyzdžiui, savaitę ar kelias dienas. Toks laikotarpis naudojamas, kai verslas pradeda veiklą mėnesio viduryje arba nutraukia veiklą iki įprasto ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Sutrumpintas laikotarpis taip pat gali būti naudojamas, kai nauja įmonės patronuojanti įmonė perima mėnesio viduryje.

Panašios sąlygos

Ataskaitinis laikotarpis yra tas pats, kas ataskaitinis laikotarpis.