Finansai

Fizinis skaičius

Fizinis skaičius yra faktinis sandėlyje esančių prekių skaičius. Tai yra kruopščiai suderintas skaičiavimo procesas, kurio metu skaičiavimo plotai yra atskiriami, o skaičiavimo komandos tikrina paskirtas atsargų sritis, įrašydamos jų skaičių į skaičiavimo lapus. Jei tarp suskaičiuotų ir atsargų apskaitoje įrašytų sumų yra skirtumų, įrašai atnaujinami, kad jie atitiktų suskaičiuotas sumas.