Finansai

Aktuali informacija

Atitinkama informacija yra duomenys, kuriuos galima pritaikyti problemai išspręsti. Tai yra ypatingas klausimas nustatant ūkio subjekto finansinių ataskaitų formatą ir turinį, nes tinkamas informacijos išdėstymas ir išsamumo lygis gali pakoreguoti vartotojų nuomonę apie būsimą verslo kryptį. Pavyzdžiui, verslo valdytojas nusprendžia prie finansinės atskaitomybės informacijos pridėti informaciją apie pinigų srautus, kuriuos generuoja naujausios mažmeninės prekybos parduotuvės. Ši informacija yra svarbi investavimo bendruomenės sprendimams, nes joms paaiškinama, kaip gerai įmonė veikia.

Aktualumo samprata gali reikšti, kad organizacija iš savo finansinių ataskaitų reguliariai pašalins mažiau naudingą informaciją ir pridės kitos informacijos. Šie pokyčiai grindžiami dabartinio verslo rezultatų ir strateginės veiklos krypčių skirtumais, taip pat paskolų teikėjų ir investuotojų pateikiamų naujų informacijos užklausų tipais.

Nemateriali informacija nelaikoma svarbia, nes ji neturi pastebimo poveikio atskaitingo ūkio subjekto finansinei veiklai.