Finansai

Tiesioginio nurašymo metodas ir išmokos metodas

Taikant tiesioginį nurašymo metodą, bloga skola priskiriama išlaidoms, kai tik paaiškėja, kad sąskaita nebus apmokėta. Taikant atidėjinių metodą, būsimos blogos skolos sumos įvertinimas į atsargų sąskaitą įtraukiamas iškart, kai tik atliekamas pardavimas. Tai lemia šiuos dviejų metodų skirtumus:

  • Laikas. Neteisingų skolų sąnaudų pripažinimas atidedamas pagal tiesioginio nurašymo metodą, o pripažinimas atliekamas nedelsiant pagal atidėjinių metodą. Dėl to gaunamas didesnis pradinis pelnas pagal tiesioginio nurašymo metodą.

  • Tikslumas. Tiksli blogų skolų išlaidų suma yra žinoma pagal tiesioginio nurašymo metodą, nes konkreti sąskaita faktūra yra nurašoma, o tik apskaičiuota yra nurašoma pagal atidėjimo metodą.

  • Gautinas eilutės elementas. Balanso gautinų sumų eilutė paprastai yra mažesnė, taikant atidėjinių metodą, nes rezervas yra įskaitytas iš gautinos sumos.