Finansai

Siunčiamos prekės

Siunčiamos prekės yra produktai, kurie nepriklauso šaliai, fiziškai jas valdant. Šalis, laikanti prekes (gavėjas), paprastai prekių savininkas yra įgaliotas prekių savininko (siuntėjas). Pardavęs gavėjas pasilieka komisinį atlygį ir perduoda visas likusias pardavimo pajamas siuntėjui. Šia tvarka dažniausiai naudojasi gamintojai, neturintys tiesioginės prieigos prie platinimo kanalų ir norintys išsaugoti savo prekių nuosavybę, kad būtų išvengta blogų skolų nuostolių. Mažmenininkai taip pat gali rinktis šį metodą, kai neturi pakankamai apyvartinių lėšų pirkti prekes iš gamintojų.