Finansai

Kur balanse yra iždo atsargos

Iždo akcijos yra pačios bendrovės akcijos, kurias ji įsigijo iš akcininkų. Bendrovei supirkus akcijas, išlaidos akcijų atpirkimui įrašomos į kontra nuosavybės sąskaitą. Tai balanso sąskaita, turinti natūralų debeto balansą. Kadangi ši iždo akcijų sąskaita yra klasifikuojama balanso nuosavo kapitalo skyriuje (kai visose kitose sąskaitose yra natūralus kredito likutis), tai reiškia, kad sąskaita laikoma kontra nuosavybės sąskaita. Taigi, registruojant iždo akcijų sandorį, sumažėja visa įmonės balanse įrašyta nuosavo kapitalo suma.

Iždo akcijų eilutės straipsnis paprastai dedamas nuosavybės dalies eilutės straipsnių pabaigoje arba šalia jų, tačiau nėra oficialių pateikimo gairių, nurodančių, kad jis turi būti dedamas į tą poziciją. Taigi nėra jokios priežasties, dėl kurios iždo akcijų eilutės elemento negalima niekur pozicionuoti balanso nuosavo kapitalo skyriuje.