Finansai

Vidinio gedimo išlaidos

Vidinės gedimo išlaidos yra tos kokybės išlaidos, susijusios su gaminio gedimais, kurios nustatomos prieš gaminiui išvežant iš gamyklos. Šie gedimai nustatomi atliekant įmonės vidaus patikrinimo procesus. Vidinių gedimų išlaidų pavyzdžiai:

  • Nesėkmių analizės veikla

  • Produkto perdirbimo išlaidos

  • Produktas atiduotas į metalo laužą, netaikant laužo pardavimo

  • Prarastas pralaidumas

Vidinių gedimų išlaidos yra viena iš keturių kokybės sąnaudų. Kitos trys išlaidos yra prevencinės išlaidos, vertinimo išlaidos ir išorinių gedimų išlaidos.