Finansai

Vidutinė grąžos norma

Vidutinė grąžos norma yra vidutinė metinė pinigų srautų suma, sukurta per visą investicijos laikotarpį. Ši norma apskaičiuojama susumuojant visus numatomus pinigų srautus ir padalijant iš metų, kuriais tikimasi, kad investicija truks. Pavyzdžiui, tikimasi, kad investicija į nekilnojamąjį turtą pirmaisiais metais duos 22 000 USD, antraisiais - 32 000 USD, trečiaisiais - 36 000 USD. Šios sumos vidurkis yra 30 000 USD. Pradinė investicija buvo 300 000 USD, taigi vidutinė grąžos norma yra 10% (apskaičiuojama kaip 30 000 USD vidutinė grąža, padalyta iš 300 000 USD investicijos).

Esminis šio skaičiavimo trūkumas yra tas, kad jis neatspindi pinigų laiko vertės. Pinigų srautai vėlesniais laikotarpiais yra vertesni už pinigų srautus vėlesniais laikotarpiais.