Finansai

Grynųjų pinigų kvitas

Grynųjų pinigų kvitas yra atspausdinta grynųjų pinigų sumos, gautos grynųjų pinigų pardavimo operacijoje, ataskaita. Šio kvito kopija atiduodama klientui, o kita kopija pasiliekama apskaitos tikslais. Kasos kvite yra ši informacija:

  • Sandorio data

  • Unikalus numeris, identifikuojantis dokumentą

  • Mokėtojo vardas ir pavardė

  • Gautų grynųjų suma

  • Mokėjimo būdas (pvz., Grynaisiais arba čekiu)

  • Gaunančio asmens parašas