Finansai

Financinė padėtis

Finansinė būklė yra dabartinis organizacijos užregistruoto turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo likučiai. Ši informacija įrašoma į balansą, kuris yra viena iš finansinių ataskaitų. Organizacijos finansinė padėtis balanse nurodoma dienos, nurodytos ataskaitos antraštėje, dieną.

Plačiau ši sąvoka gali būti susijusi su įmonės finansine būkle, kuri gaunama tiriant ir lyginant informaciją jos finansinėse ataskaitose. Paprastai tai reiškia, kad iš pateiktos informacijos reikia apskaičiuoti finansinius rodiklius, tirti rezultatus pagal tendencijas ir palyginti rezultatus su kitų tos pačios pramonės subjektų rezultatais.